Giỏ hàng

Khách hàng thân thiết

Loại thẻ và quyền lợiQuy định và điều kiện tích lũy:


  • Quý khách phải là thành viên của website trước khi đăng ký vào chương trình này.
  • Số lượng mua sắm tích lũy sẽ được ghi lại kể từ lần mua hàng đầu tiên sau khi quý khách đã đăng ký thành viên.
  • Quyền lợi giảm giá ở trên dựa vào lượng mua sắm tích lũy trong 12 tháng liên tiếp, kể từ ngày ấn định.
  • Ngày ấn định được tính từ ngày cuối cùng của mỗi tháng. Ưu đãi giảm giá có thể thay đổi theo từng tháng ( tăng lên hoặc giảm xuống) phụ thuộc vào kết quả lượng mua sắm tích lũy.
  • Lượng mua sắm vào cuối chương trình khuyến mãi sẽ không được tích luỹ vào thẻ thành viên. 


Quy định và điều kiện sử dụng:


  • Ưu đãi giảm giá được áp dụng cho những khách hàng là thành viên. Khách hàng có thể yêu cầu sử dụng cùng 1 tài khoản khách hàng để hoàn tất đơn hàng.
  • Mỗi khách hàng sẽ được phát hành duy nhất 1 tài khoản thành viên và sẽ không được chuyển giao. Ưu đãi giảm giá sau mỗi kỳ ấn định sẽ được cập nhật trong qua e-mail.
  • Quy định và điều kiện của chương trình Khách hàng thân thiết có thể được thay đổi bởi CHARME NATUREL mà không có thông báo trước cho các thành viên.
  • Trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng đặc quyền thẻ khách hàng, quyết định của CHARME NATUREL sẽ là quyết định cuối cùng.


Những điều khoản khác: 


  • Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để đăng ký trở thành khách hàng thân thiết của chúng tôi. Bên cạnh những chính sách ưu đãi, khách hàng sẽ được hưởng mức giảm giá vào sinh nhật và các chương trình khuyến mãi khác.


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi qua điện thoại hoặc email.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top